Τα τελευταία χρόνια ερχόμαστε σε επαφή όλο και περισσότερο με τον όρο Λογοθεραπεία. Τι στην πραγματικότητα είναι;

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές της επικοινωνίας και της μάσησης – κατάποσης, όποια και αν είναι η αιτία αυτών.

Ειδικότερα, οι διαταραχές επικοινωνίας αφορούν το λόγο, την ομιλία και την φωνή. Σαν επιστήμη συνδέεται άμεσα με την κατανόηση, την έκφραση, τη μνήμη, την προσοχή, καθώς και την ανάγνωση και την γραφή.

Η προφορική έκφραση του περιμένουμε από το παιδί μας περνάει αρκετά στάδια και απαιτεί πολλούς διαφορετικούς κανόνες.

Ειδικότερα, οι διαταραχές επικοινωνίας αφορούν το λόγο, την ομιλία και την φωνή. Σαν επιστήμη συνδέεται άμεσα με την κατανόηση, την έκφραση, τη μνήμη, την προσοχή, καθώς και την ανάγνωση και την γραφή.

Ο συνδυασμός λόγου και ομιλίας μας επιφέρει την επικοινωνία, δηλαδή την διαδικασία με την οποία μεταδίδεται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων ένα μήνυμα, μια πληροφορία ή ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών, επιθυμιών και σκέψεων χρησιμοποιώντας γραπτό ή προφορικό λόγο.

Η γλώσσα είναι ο κοινωνικά αποδεκτός κώδικας επικοινωνίας, που χρησιμοποιεί κανόνες προκειμένου να γινόμαστε κατανοητοί από το σύνολο και χωρίζεται:

 • στη μορφή, η οποία εμπεριέχει τη φωνολογία (άρθρωση και ανάλυση των φθόγγων), τη μορφολογία (γραμματική και καταλήξεις) και τη σύνταξη (θέση των λέξεων στην πρόταση)
 • στο περιεχόμενο, σημασιολογία (σημασία των λέξεων)
 • και στη χρήση της γλώσσας, πραγματολογία (κανόνες χρήσης της κοινωνικής γλώσσας)

Η επιστήμη της λογοθεραπείας ασχολείται με όλα τα παραπάνω και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, την καθαρότητα της ομιλίας και της φωνής και στην ορθή παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου. Επίσης επικεντρώνεται και εξειδικεύεται στην αποκατάσταση δυσκολιών σίτισης και κατάποσης.

Γνωρίζουμε ότι οι διαταραχές λόγου και ομιλίας σε παιδιά πολλές φορές δημιουργούν δυσκολίες στην επικοινωνία τους με τους άλλους ανθρώπους, με αποτέλεσμα συχνά να εμποδίζεται η κοινωνικοποίησή τους.

Το τμήμα λογοθεραπείας γνωρίζοντας την φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού προσεγγίζει διαφορετικά την κάθε ηλικία και μέσα από τυπικά και άτυπα τεστ αλλά και από την κλινική παρατήρηση αξιολογεί το λόγο, την ομιλία και γενικότερα την επικοινωνία. Αμέσως μετά ανάλογα με την ηλικία αλλά και τα ελλείμματα του παιδιού δημιουργεί εξατομικευμένα προγράμματα θεραπείας και αποκατάστασης και επικεντρώνεται στην βελτίωση των δυσκολιών.

Η πλήρης αποκατάσταση επιτυγχάνεται τόσο μέσα από θεραπευτικές δραστηριότητες όσο και εκπαίδευση – συμβουλευτική της οικογένειας για λεκτική – επικοινωνιακή παρακίνηση του παιδιού. Προκειμένου, λοιπόν, να αντιμετωπιστεί έγκαιρα η διαταραχή, είναι σημαντικό οι γονείς και γενικότερα το περιβάλλον του παιδιού να μπορούν να αναγνωρίσουν τις συμπεριφορές και να κάνουν μία πρώτη εκτίμηση σε κάποιον ειδικό.

Αν το παιδί σας εντάσσεται σε κάποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις ή σας ανησυχεί κάτι, μπορείτε να αναζητήσετε την βοήθεια ενός Λογοθεραπευτή:

 • δυσκολεύεται να καταλάβει αυτά που του λέτε ή δεν εκτελεί εντολές
 • έχει αργήσει να μιλήσει και να αναπτύξει προφορική έκφραση
 • αντικαθιστά, παραλείπει ή δεν εκφέρει ορθά κάποια σύμφωνα
 • μπερδεύει τα γράμματα- ήχους όταν μιλάει
 • δυσκολεύεται να περιγράψει γεγονότα της καθημερινότητάς του με σαφήνεια
 • αδυνατεί να συμμετέχει σε διάλογο
 • έχει κακή μνήμη ή δυσκολία στη συγκέντρωση και καθυστερεί να μάθει ή να γενικεύσει καινούρια πράγματα
 • έχει φτωχό λεξιλόγιο και δε σχηματίζει ολοκληρωμένες προτάσεις
 • επαναλαμβάνει λέξεις ή συλλαβές ή δείχνει να «κολλάει», κατά την προσπάθειά του να μιλήσει
 • παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάγνωση, την κατανόηση ή τη γραφή
 • έχει δυσκολίες στη μάσηση – κατάποση
 • αποκλίνει λεκτικά - επικοινωνιακά από τα υπόλοιπα παιδιά

Ανάγκη για λογοθεραπεία έχουν τα παιδιά με αναπτυξιακή καθυστέρηση, αρθρωτική – φωνολογική διαταραχή, προφορική δυσπραξία, παιδική δυσαρθρία – δυσπραξία, μαθησιακές δυσκολίες, ειδική γλωσσική διαταραχή, Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (αυτισμό), προβλήματα στη σίτιση – κατάποση(δυσφαγία), νοητική υστέρηση, παιδική δυσφωνία, σύνδρομα, εγκεφαλική παράλυση.

Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα!