«Η εργοθεραπεία ως επιστήμη ασχολείται με την προώθηση της υγείας και της ευημερίας μέσω της εμπλοκής στο έργο»

Η εργοθεραπεία - η ειδικότητα που εστιάζει στο να βοηθάει τους ανθρώπους να αποκτούν ανεξαρτησία σε όλους τους τομείς της ζωής τους – μπορεί να προσφέρει στα παιδιά και εφήβους με ποικίλες ανάγκες αισιόδοξες, σκόπιμες δραστηριότητες για να αναπτύξουν, βελτιώσουν, διατηρήσουν τις γνωστικές, κινητικές και κοινωνικές δεξιότητές τους, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την αυτοεκτίμηση και το αίσθημα της επιτυχίας.

Ο εργοθεραπευτής αξιολογεί τις δεξιότητες του παιδιού/ έφηβου στο παιχνίδι, την σχολική προετοιμασία αλλά και σε δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης και μέσα από εξατομικευμένη θεραπεία, επικεντρώνεται στην προσαρμογή του περιβάλλοντος, στην τροποποίηση μιας δραστηριότητας, στην διδασκαλία μιας δεξιότητας αλλά και στην εκπαίδευση της οικογένειας προκειμένου να αυξηθεί η ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το παιδί.

O χώρος όπου γίνεται η εργοθεραπεία, είναι ένας χώρος εκμάθησης και βελτίωσης δεξιοτήτων. Στη διαδικασία αυτή χρησιμοποιούνται πολλά παιχνίδια, όπως μπάλες, πλαστελίνη, υλικά για κατασκευές και ζωγραφική, παζλ, μουσική, στρώματα, κούνιες κ.ά.. Ο εργοθεραπευτής προσπαθεί να προσεγγίσει το παιδί, να του προκαλέσει το ενδιαφέρον και, στη συνέχεια, να του δώσει τα κίνητρα που χρειάζεται για να κάνει τις διάφορες δραστηριότητες που θα το βοηθήσουν να συμπληρώσει τις ελλείψεις του και να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του.

Οι τομείς δεξιοτήτων που αφορούν στο εργοθεραπευτικό πρόγραμμα είναι:

 1. Αισθητηριακή ολοκλήρωση
 2. Ανάπτυξη και ωρίμανση αδρής κινητικότητας (εύρος κίνησης, ισορροπία )
 3. Ανάπτυξη και ωρίμανση λεπτής κινητικότητας (ικανότητα του χεριού να εκτελεί δραστηριότητες που απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό αντικειμένων)
 4. Ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων μάθησης
 5. Ανάπτυξη γνωστικών και αντιληπτικών δεξιοτήτων (μνήμη, προσοχή/ συγκέντρωση, προσανατολισμός στο χώρο και το χρόνο, κινητικός σχεδιασμός, επίλυση προβλημάτων, οπτική, απτική και ακουστική αντίληψη...)
 6. Ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού και ψυχαγωγίας
 7. Κοινωνικές δεξιότητες (βλεμματική επαφή, προσαρμογή σε αλλαγές, κοινωνική ανταπόκριση και συνδιαλλαγή...)
 8. Την εκπαίδευση ή επανεκπαίδευση του ατόμου σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής και αυτοεξυπηρέτησης (μετακίνηση, ένδυση, σίτιση, προσωπική υγιεινή)

Ανάγκη για εργοθεραπεία έχουν τα παιδιά που παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές, αισθητηριακά ελλείμματα επεξεργασίας και αισθητηριακής ρύθμισης, αναπτυξιακή καθυστέρηση, αυτισμό, συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές, διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα, μαθησιακές δυσκολίες, δυσγραφία, διαταραχή κινητικού συντονισμού.

Ο Εργοθεραπευτής:

 • Βοηθάει τα παιδιά με αναπτυξιακή καθυστέρηση να μαθαίνουν βασικές δραστηριότητες καθημερινής ζωής , όπως ένδυση – απόδυση, βούρτσισμα δοντιών, σίτιση...
 • Μαθαίνε τα παιδιά με συμπεριφορικές διαταραχές τεχνικές ελέγχου θυμού (για παράδειγμα, αντί να συμπεριφέρονται άσχημα σε άλλους, τα παιδιά θα μάθουν θετικούς τρόπους να ελέγχουν το θυμό τους, όπως να γράφουν για τα συναισθήματα τους ή να συμμετέχουν σε μία σωματική δραστηριότητα)
 • Εκπαιδεύει τα παιδιά με κινητικές διαταραχές τις απαιτούμενες δεξιότητες συντονισμού για να χρησιμοποιήσουν έναν υπολογιστή ή να αυξήσουν την ταχύτητα και τον ρυθμό στην γραφή τους
 • Εκπαιδεύει τα παιδιά που έχουν αισθητηριακά ελλείμματα και διάσπαση προσοχής προκειμένου να βελτιώσουν την συγκέντρωση τους και τις κοινωνικές δεξιότητές τους.
 • Αξιολογεί τις ανάγκες του κάθε παιδιού για την χρήση ειδικού εξοπλισμού.