ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ...

Η θεραπεία, συνήθως, ξεκινά από παραπομπή από τον παιδίατρο ή την οικογένεια του παιδιού / εφήβου, τον δάσκαλο ή τον νηπιαγωγό ή όσους έρχονται σε επαφή με το παιδί / έφηβο, και μπορούν έγκαιρα να διακρίνουν επικείμενες δυσκολίες.

ΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Μία αρχική συνάντηση με τον παιδοψυχολόγο του κέντρου μας λαμβάνει χώρα για να μοιραστείτε τις ανησυχίες σας και να συλλέξουμε σημαντικές πληροφορίες για την ανάπτυξη του παιδιού / εφήβου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσα από την παρατήρηση και παράλληλα χρησιμοποιούνται άτυπες και τυπικές δοκιμασίες σύμφωνα με την χρονολογική ηλικία του παιδιού. Οι Θεραπευτές μας χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για να αναπτύξουν ολοκληρωμένα προγράμματα θεραπείας με συγκεκριμένους, αντικειμενικούς και χρονικά προσδιορισμένους στόχους. Μετά την αξιολόγηση, ο επιστημονικά υπεύθυνος του κέντρου μας θα συζητήσει μαζί σας για το προτεινόμενο θεραπευτικό πρόγραμμα.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Το θεραπευτικό πρόγραμμα που θα προταθεί από την διεπιστημονική ομάδα, μπορεί να περιλαμβάνει εξατομικευμένες θεραπείες ή την συμμετοχή του παιδιού σε ομάδα με συγκεκριμένους στόχους ή και τα δύο, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του παιδιού σας συνολικά και αποτελεσματικά.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Η ομάδα μας συνεργάζεται με γιατρούς, εκπαιδευτικούς και γονείς, ώστε να παρέχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε κάθε παιδί/ έφηβο. Οι θεραπευτές μας έρχονται σε επικοινωνία είτε τηλεφωνική είτε γραπτή με τον θεράπων γιατρό του παιδιού σας (αναπτυξιολόγο / νευρολόγο / παιδοψυχίατρο / παιδίατρο) με στόχο την ενημέρωση για την πρόοδο του θεραπευτικού προγράμματος αλλά και για τυχόν δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Το παιδί/έφηβος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειας. Τονίζουμε και ενθαρρύνουμε την συμμετοχή και την συνεργασία σας στο θεραπευτικό πρόγραμμα και σας εκπαιδεύουμε να καταλάβετε τις δυσκολίες του παιδιού σας αλλά και πως μπορείτε να το βοηθήσετε στο σπίτι δίνοντάς σας εξατομικευμένες οδηγίες.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όταν το παιδί/ έφηβος έχει ολοκληρώσει τους στόχους του θεραπευτικού προγράμματος, σημαίνει ότι οι ανάγκες του παιδιού σας έχουν καλυφθεί και δεν χρήζει πλέον θεραπείας. Πριν από την τελευταία συνεδρία, οι θεραπευτές μας, θα συζητήσουν μαζί σας για την σημασία της διατήρησης των δεξιοτήτων του παιδιού και θα σας δώσουν κατευθυντήριες γραμμές.