ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ψυχοθεραπεία είναι μια προσωπική διαδικασία που αποσκοπεί στο να βοηθήσει το παιδί / έφηβο να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει καταστάσεις, συναισθήματα, στάσεις και αντιλήψεις. Στην ουσία πρόκειται για μια διαδικασία διαλόγου και επικοινωνίας, μέσα από το παιχνίδι.

Ο θεραπευτής προσφέρει την δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων / δεξιοτήτων αντιμετώπισης καταστάσεων. Αποτελεί βοηθητικό εφόδιο στην ανίχνευση αυτών που στέκονται εμπόδιο στην προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση. Ενθαρρύνει την διεύρυνση των εναλλακτικών λύσεων σε προβλήματα και δυσάρεστες καταστάσεις και ενεργοποιεί πηγές γνώσης και ευτυχίας.