ΘΕΛΩ ΚΙ ΕΓΩ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία πρόκειται για μια κατηγορία «ομπρέλα» που περικλείεί μία ευρύτατη πολυποικιλότητα δυσκολιών στην μάθηση. Οι δυσκολίες μπορεί να είναι διαφορετικής αιτιολογίας και είτε να προέρχονται από περιβαλλοντικούς είτε από νευροβιολογικούς παράγοντες. Τα άτομα αυτά παρουσιάζουν δυσκολίες και αποκλίσεις στην εκμάθηση της ανάγνωσης, της γραφής, της ορθογραφίας και των μαθηματικών.

Πιο συγκεκριμένα μπορεί να επηρεάσει την ακουστική και οπτική επεξεργασία - γλωσσικών πληροφοριών -, την φωνολογική ενημερότητα, την γλωσσική δεξιότητα και αναγνωστική ευχέρεια, την βραχύχρονη και μακρόχρονη μνήμη εργασίας, την δεξιότητα ακολουθίας και κατεύθυνσης, την χωροχρονική δεξιότητα, την μεταγνωστική δεξιότητα, την αριθμητική δεξιότητα ακόμα και την οργανωτική δεξιότητα.

Οι δυσκολίες παραμένουν παρόλο που το παιδί έχει λάβει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν συνάδουν με τις γνωστικές ικανότητες και δεν προδιαγράφουν τις επιδόσεις τους και σε άλλους τομείς.

Το επίπεδο των δυσκολιών στη μάθηση διαφέρει από άτομο σε άτομο. Οι δυσκολίες είναι αποτέλεσμα του διαφορετικού τρόπου με τον οποίο προσλαμβούν και επεξεργάζονται τις πληροφορίες.

Μη διαγνωσμένη μαθησιακή δυσκολία, αλλά και ανεπαρκώς αντιμετωπίσιμη εντός του σχολείου ή της οικογένειας ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, υψηλό επιπέδο άγχους, άτυπες συμπεριφορές και χαμηλές επιδόσεις.

Τα παιδιά μπορούν να επωφεληθούν από την έγκαιρη διάγνωση, την κατάλληλη παρέμβαση και την στοχευμένη αποτελεσματική διδασκαλία.

Για να γίνουν επιτυχημένοι μαθητές, άτομα με αυτοπεποίθηση και υπεύθυνοι πολίτες.