Πιστεύουμε στη σπουδαιότητα της έγκαιρης παρέμβασης. Όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα ώστε το παιδί να μπορέσει να ξεπεράσει τις δυσκολίες του πιο γρήγορα.

Εστιάζουμε μέσω εξατομικευμένων θεραπειών και ομάδων δημιουργικής έκφρασης στην πρώιμη παρέμβαση, αξιολόγηση και θεραπεία παιδιών και εφήβων.

Στόχος μας είναι η έγκαιρη θεραπεία και αποκατάσταση μέσω εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, ψυχοθεραπείας και ειδικής διαπαιδαγώγησης.

Η συνεχής εκπαίδευση της διεπιστημονικής μας ομάδας αλλά και η εκπαίδευση της οικογένειας δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την καλύτερη κατανόηση των δυσκολιών και τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η πρόληψη τυχών επικείμενων αποκλίσεων.

Θεωρούμε ότι μια ολοκληρωμένη και «ολιστική» θεραπεία σε συνδυασμό με τις κατάλληλες κοινωνικές βάσεις μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά και τις οικογένειες τους να βελτιώσουν και να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους.